Ing. Milan Šteinbach
    Kaznějovská 33
    323 00 Plzeň

    Czech Republic

    telefon: 377 523 832
    mobil: 737 548 343
    mobil: 737 632 430

    afasteinbach@atlas.cz

Sortiment protipožárních přípravků
Stopfire - štítek štítek - Apyro
Stopfire - popisek Apyro - popisek

 

APYRO DEKOR - štítek
APYRO DEKOR - popisek

Všechny protipožární přípravky jsou testovány akreditovanými zkušebnami podle platných evropských norem a jejich funkčnost je doložena atestem, jehož kopii přikládáme k první dodávce. Splňují s vysokou rezervou požadavky Vyhlášky MV č. 23/2008 a normy ČSN 730831 Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory.

Důležité upozornění:

Složení a technologie výroby našich protipožárních přípravků jsou předmětem obchodního tajemství, jsou právně chráněny a nebyly nikomu poskytnuty. Přípravky vyrábíme výhradně z analyticky ověřených surovin, rovněž produkty jsou podrobeny měření jakosti a funkce.

Neodborně vyráběné napodobeniny mohou způsobit:

  • Nefunkčnost
  • Poškození textilního vlákna
  • Možnost záměny surovin
  • Nestandardní a proměnné složení
  • Zdravotní a ekologickou nebezpečnost
! ČSN 730831 zakazuje použití zdraví škodlivých protipožárních přípravků v interiérech

Doporučení:

Při pochybnostech nás prosím kontaktujte.

 

Ing. Milan Šteinbach
Kaznějovská 33, 323 00 Plzeň
Michaela Šteinbachová
Kaznějovská 33, 323 00 Plzeň